Intresseanmälan

  Barnets namn (obligatoriskt)

  Barnets personnummer (obligatoriskt)

  Förälders 1 namn (obligatoriskt)

  Förälders 2 namn (obligatoriskt)

  Adress (obligatoriskt)

  Mobilnr

  Telefon hem (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Önskar börja? (obligatoriskt)

  Uppskattad vistelsetid? (obligatoriskt)

  Något ytterligare vi behöver veta? Allergi el. dylikt?