Intresseanmälan

Barnets namn (obligatoriskt)

Barnets personnummer (obligatoriskt)

Förälders 1 namn (obligatoriskt)

Förälders 2 namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Mobilnr

Telefon hem (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Önskar börja? (obligatoriskt)

Uppskattad vistelsetid? (obligatoriskt)

Något ytterligare vi behöver veta? Allergi el. dylikt?