Blanketter

Här har vi lagt upp ett urval av viktiga blanketter som du kan komma att ha nytta av. Alla blanketter är antingen i pdf eller Word-format.

Ska man läsa pdf-dokument behöver man ha Adobe Reader.

För att läsa Word-filer behöver man ha Word eller något liknande program som klarar av .doc-filer.

Klagomål Personalkooperativet Wåxnas Leken [docx]
Klagomål
Ansökan/Uppsägning modersmål
Verksamhetsplan 2019
LIKABEHANDLINGSPLAN [docx]
Systematisk kvalitetsredovisning pedagogisk omsorg [docx]
Åtgärdsplan systematiskt kvalitetsarbete [doc]