Information med anledning av coronaviruset

2020-03-11
av Ingela

Karlstads kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. 

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. 

Karlstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att det inte finns någon anledning att stanna hemma från skolan, förskolan eller arbete om du inte är sjuk eller uppvisar några symptom.

Läs mer https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Trygg-och-saker/krisberedskap-och-krishantering/krishantering/information-corona/

 

NATIONELLT INFORMATIONSNUMMER 113 13

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om Corona. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.

 

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

Tvätta händerna ofta 

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid och i samband med toalettbesök. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. Undvik också att ta med händerna i ansiktet eller ögonen.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk eller känner begynnande sjukdomssymptom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra.