Brandvecka

2018-11-14
av Ingela

Målet är att ge barnen grundläggande kunskaper om eld och brand.

Det övergripande målet är att barnen ska ta sig ut snabbt och stanna ute om det brinner.