Protokoll från föräldramötet 2018-10-04

2018-10-08
av Ingela

 • Bettan hälsar alla välkomna till detta välbesökta föräldramöte.
 • Årets luciafirande kommer att ske den 13’e december kl 17.00 vid scenen utanför våran lokal.
 • Vi kommer att ha drop-in-kaffe samt bjuda på semlor i lokalen den 5’e mars mellan kl 15.00 – 17.00.
 • Vecka 46 har vi brandvecka. I samband med detta är det vanligt att barnen frågar mycket hemma, då är det bra om ni som föräldrar förklarar för dem.
 • En liten påminnelse att vi har samling i lokalen klockan 09.00 så barnen bör inte lämnas mellan 08.45-09.30.
 • Temat som vi ska jobba med det här läsåret är Siffror. Vårt mål med temat är att barnen ska få en utvecklad förståelse för siffror och dess betydelse. Prata gärna med barnen hemma om siffror.
 • De äldre barnen ”Guldhattarna” kommer att få öva på klockan och prova att mäta olika saker.
 • Sommaravslutningen kommer att bli en vernissage innehållande en del av det som barnen har skapat under året.
 • Vid magsjuka är det 72 timmar efter sista tillfället som gäller, även att barnet/barnen MÅSTE vara hemma när någon annan i familjen har drabbats av magsjuka.
 • När barnet/barnen blivit friska vill vi att ni hör av er senast kl 16.00 dagen innan.
 • Vi vill att ni håller barnens naglar korta p.g.a alla bakterier som samlas där t.ex. springmask.
 • Kom ihåg att namna barnens kläder, det finns bra självhäftande klisterlappar att beställa på internet.
 • Det är viktigt att ni går in på länken till kommunen som ni har fått tidigare och ändrar er inkomst alternativt uppdaterar scheman vid behov. Schema behöver ni bara ändra om ni får helt nya tider inte bara om det är någon timme hit eller dit.
 • Kom ihåg att meddela oss om telefonnummer till föräldrar eller anhöriga har ändrats.
 • När ni jobbar eller studerar så har ni rätt till barnomsorg men vid lediga dagar eller semester så MÅSTE ni ha barnen hemma.
 • En blankett angående julledighet får ni av er dagmamma, vi vill ha den tillbaka senast den 8’e december för att vi ska kunna planera vår ledighet.
 • De barn som går 15 timmar per vecka är lediga perioden 2018-12-20 – 2019-01-07 och börjar igen på tisdagen den 8’e januari.
 • Om ni vill beställa hem kort från fotograferingen så skall beställningen lämnas in till oss senast den 11’e oktober. Annars går det också bra att skicka in dem själva.

Vid pennan
Ingela Olsson