Läroplan för förskolan – Lpfö 98

2016-04-21
av Ingela

Mål från Lpfö 98, vi låter barnen:

  • fungera enskilt och i grupp.
  • träna motoriken.
  • öva upp sin kroppsuppfattning.
  • öva upp sin koordinationsförmåga.

IMG_0606

IMG_0604