FOTOGRAFERING!

2014-09-09
av Ingela

Fotografen vill INTE att barnen har GRÖNA kläder på sej.