Påminnelse till alla föräldrar

2013-01-19
av Ingela

Vi påminner om vårens planeringsdag den 15’e februari då vi har stängt. I föräldrainformationen december 2012 fick ni en blankett som behöver skrivas under och lämnas in. Vänligen lämna in den underskriven snarast möjligt.
Med vänliga hälsningar / Personalen