Årets första tema

2013-01-08
av Ingela

Hur man är en bra kompis?
Vi anser att detta tema är betydelsefullt och kan utvecklas på många olika sätt:)
I Lpfö 98/10 står:
Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap
så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.
Vi ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd,
kompromissa och respektera varandra.
Vi ska leka, sjunga, prata i stora & små grupper, diskutera vad hände nu? hur kunde man ha gjort?
Denna våren kommer att bli spännande för både stora & små.
Om det uppkommer några funderingar hemma så hör gärna av er.
Varma hälsningar Ingela, Carina, Maria & Anette.

.