Teman för terminen!

2012-09-02
av Ingela

Denna terminen tänkte vi använda oss av olika teman. Vi startar med kroppen.

* Vi räknar kroppsdelar.

* Vi målar med våra händer & fötter.

* Sjunger sånger om kroppen på svenska/engelska.

* Gör våra siffror och bokstäver i olika material.

Vi kommer att använda oss av språket, skapandet, matematiken, musiken, engelskan.

MÅLET: Få en uppfattning av kroppsdelarnas plats och funktion samt skapa självkänsla genom att få möjligheten att presentera sej framför sina kompisar 🙂