Nya avgifter

2012-02-16
av Ingela

Från och med den 1 april 2012 gäller ny taxa för förskola och familjedaghem. Den nya taxan ska bibehålla kvaliteten i förskolan.

Läs mer på Karlstad kommuns hemsida.